1977 yılı İstanbul doğumlu müzisyen ve besteci Ali Başarır, 2010 yılından beri mo-dern / Neo klasik müzik olarak nitelendirebileceğimiz, genelde düşük tempo ve çok kompleks olmayan, çoğunlukla minimal, sakin temposundan ve müziğinde vokalleri üstlenen enstrüman piyano olduğundan işin içinde hüzün eksik olmayan, genellikle hayatın içinden, deneyimlerden, bazen de doğa, mitoloji ve tinsel öğelerden ilham ala-rak teknolojik ve kalabalık bir dünyada bireysel yalnızlığın içinde saklı kalan gerçek-likleri, hayalleri ve tanımları piyano tuşlarıyla su yüzeyine çıkarıyor.

Born in 1977 at Istanbul, musician and composer Ali Başarır, dealing with ‘The Modern / Neo Classical’ music since 2010. His compositions are mostly downtempo, non-complex, minimalist and chilly, we can say. Because of the fact that his vocalist is also his piano, most of the music he produce is waves with melancholia. He says he’s feeding his art personal with everyday struggles of life, sometimes nature, mys-tic and spiritual details. Başarır is telling stories about hidden truths inside the per-sonal loneliness at the technologic and crowdy earth.